Klaida
 • Įvyko klaida įkeliant kanalų duomenys

Antropogeninių aplinkos pokyčių ir klimato poveikis ekosistemoms

Tyrimų kryptys

Klasterio tikslas – ištirti miškų ir agrarinių ekosistemų augalijos augimo, produktyvumo, struktūros, biologinės įvairovės ir būklės pokyčius kintant aplinkos ir klimato sąlygoms, įvertinti įvairių ūkio šakų antropogeninio poveikio aplinkai ir klimatui mažinimo galimybes, didinant gamybos ir vartojimo ekologinį veiksmingumą ir siekiant darnesnio vystymosi.

Pagrindiniai uždaviniai

 • Nustatyti miško ekosistemų sumedėjusios augalijos augimo ir būklės dinamikos dėsningumus ir  prognozuoti galimus biologinės įvairovės bei medžių prieaugio pokyčius skirtingiems aplinkos ir klimato kaitos scenarijams.
 • Įvertinti miškų ir agrarinių ekosistemų augalijos tiesioginės ir kryžminės adaptacijos prie skirtingų aplinkos ir klimato veiksnių galimybes.
 • Ištirti augalų jautrumo svarbiausiems antropogeniniams aplinkos veiksniams (aplinkos rūgštėjimui, eutrofizacijai, pažemio ozonui, UV-B spinduliuotei, ksenobiotikams) pokyčius šylant klimatui.
 • Nustatyti atmosferos iškritų sąveikos su miško ekosistemų sumedėjusia augalija dėsningumus, parengti aplinką rūgštinančių ir eutrofizuojančių medžiagų transformacijos medžių lajose modelius.
 • Ištirti augalų morfometrinius, fiziologinius, anatominius ir biocheminius pokyčius esant diferencijuotam ir kompleksiniam aplinkos ir klimato veiksnių poveikiui, pagal išaiškintus efektyviausius biologinius žymenis sukurti aplinkos biomonitoringo ir ksenobiotikų toksiškumo biotestavimo metodus.
 • Įvertinti įvairių ūkio šakų antropogeninio poveikio aplinkai ir klimatui mažinimo galimybes didinant gamybos ir vartojimo ekologinį veiksmingumą ir siekiant darnesnio vystymosi.

Klasterio nariai

Mokslininkų grupės vadovas prof. habil. dr. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. (VDU Gamtos mokslų fakultetas)
Klasterio tarybos pirmininkė prof. habil. dr. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. (VDU Gamtos mokslų fakultetas)
Klasterio tarybos narė doc.dr. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. (VDU Gamtos mokslų fakultetas)
Klasterio tarybos narys dr. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. (VDU Gamtos mokslų fakultetas)
Klasterio tarybos narė dr. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. (VDU Gamtos mokslų fakultetas)
Klasterio tarybos narys dr. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. (VDU Botanikos sodas)
doc. dr. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. (VDU Gamtos mokslų fakultetas)
doc. dr. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. (VDU Gamtos mokslų fakultetas)
doc. dr. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. (VDU Gamtos mokslų fakultetas)
dr. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. (VDU Gamtos mokslų fakultetas)
dr. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. (VDU Gamtos mokslų fakultetas)
dr. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. (VDU Gamtos mokslų fakultetas)
dr. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. (VDU Gamtos mokslų fakultetas)
dr. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. (VDU Gamtos mokslų fakultetas)
dr. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. (VDU Botanikos sodas)
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. (VDU Gamtos mokslų fakultetas)

Doktorantai

dokt. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. (VDU Gamtos mokslų fakultetas)
dokt. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. (VDU Gamtos mokslų fakultetas)
dokt. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. (VDU Gamtos mokslų fakultetas)
dokt. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. (VDU Gamtos mokslų fakultetas)
dokt. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. (VDU Gamtos mokslų fakultetas)
dokt. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. (VDU Gamtos mokslų fakultetas)

Svarbiausios klasterio dalyvių mokslinės publikacijos

 • Česonienė L., Daubaras R., Venclovienė J., Viškelis P. Biochemical and agro-biological diversity of Viburnum opulus genotypes. Central European journal of biology, 2010. Vol. 5, No. 6. p. 864–871. ISSN 1895-104X.
 • Stravinskienė V. Medžių būklės stebėsena ir vertinimas Kauno miesto aplinkoje. Journal of Environmental Engineering and Landscape Management, 2010. Vol. 18, No 3. p. 217–225. ISSN 1648–6897.
 • Šimatonytė A. Possible changes in the pace of Scots pine (Pinus sylvestris L.) radial increment in city forests and parks. Baltic forestry, 2010. Nr. 16 (1). p. 8–15, ISSN 1392–1355.
 • Vitas A. Dendrochronological Analysis of Subfossil Fraxinus from the Middle and Late Holocene Period in Lithuania. Tree Ring Research, 2010. 66 (2). p. 83–92.
 • Vitas A., Žeimavičius K. Regional Tree-Rings Chronology of European Larch (Larix decidua Mill.) in Lithuania. Baltic Forestry, 2010. 16 (2). p. 187–193.
 • Dvarvietis D., Kanapickas A. Variability of RF radiation background in Kaunas city. 3rd international conference Radiation interaction with material and its use in technologies 2010. Kaunas: Tecnologija, 2010. P. 226–229. ISSN 1822-508X. 3.
 • Žukienė L., Kanapickas A. Wind turbine noise investigation in the presence of traffic noise. 3rd international conference Radiation interaction with material and its use in technologies 2010. Kaunas: Tecnologija, 2010. p. 230–233. ISSN 1822-508X. 3.

Apgintos daktaro disertacijos klasterio tematika

Renata Dagiliūtė. Ekologinio gamybos ir vartojimo veiksmingumo pokyčių Lietuvoje 1990-2006 m. analizė. Kaunas: VDU, 2008.
Jūratė Žaltauskaitė. Atmosferos iškritų ir jų sąveikos su skirtingų medžių rūšių lajomis tyrimai. Kaunas: VDU, 2006.
Gintarė Sujetovienė.
Aplinką rūgštinančių, eutrofikuojančių ir šarminančių teršalų poveikis pušynų gyvajai dirvožemio dangai vietinės taršos sąlygomis. Kaunas: VDU, 2006.

***

Daugiau informacijos apie klasterio ANTROPOGENINIŲ APLINKOS POKYČIŲ IR KLIMATO POVEIKIS EKOSISTEMOMS veiklą galite rasti 2010 m. klasterio veiklos ataskaitoje. 

Additional information