Klaida
  • Įvyko klaida įkeliant kanalų duomenys

Darni hibridinė energija

Tyrimų kryptys

2007 m. sausio 10 d. Europos Komisija pasiūlė išsamų priemonių paketą, skirtą naujosios Europos energetikos politikos kūrimui, siekiant kovoti su klimato kaita ir skatinti ES energetinį saugumą bei konkurencingumą. 2007 m. Lietuvos Respublikos Seimas patvirtino Nacionalinę energetikos strategiją, kurioje numatytos konkrečios užduotys Lietuvos energetikai iki 2025 metų.

Pagrindinis klasterio tikslas yra naujų fundamentinių ir taikomųjų mokslo žinių sukūrimas, kurios sudarytų mokslines prielaidas hibridinei energijai skverbtis į Lietuvos pramonę, didintų jos energetinį saugumą ir patikimumą sąskaita  vietinių ir atsinaujinančių energijos išteklių platesnio panaudojimo ir mažintų socialines įtampas. Programos tikslas taip pat yra Lietuvos mokslinio konkurencingumo didinimas Europos mokslinių tyrimų erdvėje.

Klasterio nariai

Mokslininkų grupės vadovas prof. habil. dr. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. (VDU Gamtos mokslų fakultetas)
Klasterio tarybos pirmininkas doc. dr. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. (VDU Gamtos mokslų fakultetas)
Klasterio tarybos narys prof. habil. dr. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. (VDU Informatikos fakultetas)
Klasterio tarybos narys prof. dr. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. (VDU Gamtos mokslų fakultetas)
Klasterio tarybos narys dr. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. (Lietuvos energetikos institutas)
Klasterio tarybos narys prof. dr. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. (Lietuvos energetikos institutas)
prof. habil. dr. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. (VDU Gamtos mokslų fakultetas)
doc. dr. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. (VDU Gamtos mokslų fakultetas)
doc. dr. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. (VDU Gamtos mokslų fakultetas)

Doktorantai

dokt. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. (VDU Gamtos mokslų fakultetas)
dokt. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. (VDU Gamtos mokslų fakultetas)
dokt. Žydrūnas Kavaliauskas (VDU Gamtos mokslų fakultetas)
dokt. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. (VDU Gamtos mokslų fakultetas)
dokt. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. (VDU Gamtos mokslų fakultetas)
dokt. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. (VDU Gamtos mokslų fakultetas)
dokt. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. (VDU Gamtos mokslų fakultetas)
dokt. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. (VDU Gamtos mokslų fakultetas)

Svarbiausios klasterio dalyvių mokslinės publikacijos

  • Kavaliauskas Ž., Marcinauskas L., Pranevičius L., Valatkevičius P. Atmospheric plasma carbon materials for supercapacitor electrodes. Przeglad elektrotechniczny, 2010.  Issue 7. p. 92-94. ISSN 0033-2097.
  • Mickevičius S., Kalinauskas R., Germanas D., Brazauskas E. Bound states of four interacting particles. Radiation interaction with material and its use in technologies 2010: 3rd international conference, Kaunas, Lithuania, 20-23 September, 2010: program and materials. Kaunas: Tecnologija. p. 250-253. ISSN 1822-508X. 3
  • Gajdosik T., Germanas D., Kalinauskas R., Mickevičius S. Few body nuclear structure calculations with chiral perturbation theory nucleon-nucleon potential. Radiation interaction with material and its use in technologies 2010: 3rd international conference, Kaunas, Lithuania, 20-23 September, 2010: program and materials. Kaunas: Tecnologija. p. 254-257 ISSN 1822-508X.
  • Germanas D., Mickevičius S. Large-basis harmonic-oscillator shell model calculations for three particle systems. Radiation interaction with material and its use in technologies 2010: 3rd international conference, Kaunas, Lithuania, 20-23 September, 2010: program and materials. Kaunas : Tecnologija. p. 242-245. ISSN 1822-508X. 3
  • Bačianskas A., Pranevičius L. Hydrogen transport driven by surface instabilities under plasma immersion ion implantation. Radiation interaction with material and its use in technologies 2010: 3rd international conference, Kaunas, Lithuania, 20-23 September, 2010: program and materials. Kaunas : Tecnologija. p. 312-317. ISSN 1822-508X. 3.
  • Pranevičius L., Templier C., Pranevičius L., Milčius D. Study of hydrogen separation from water vapour using plasma technologies. Radiation interaction with material and its use in technologies 2010: 3rd international conference, Kaunas, Lithuania, 20-23 September, 2010: program and materials. Kaunas : Tecnologija. p. 43-48. ISSN 1822-508X. 3
  • Patentas: Pranevičius L., Milčius D. Vandenilio išskyrimo iš vandens garų būdas. Paraiškos registracinis numeris 2010-100, data 2010.11.12.

Apgintos daktaro disertacijos klasterio tematika

Žydrūnas Kavaliauskas. Superkondensatorių su anglies elektrodais, suformuotais iš elektrolankinio išlydžio argono-acetileno plazmos, tyrimas. Kaunas: VDU, 2010.
Irmantas Barnackas.
Magnio ir jo lydinių hidrinimo jonizuotų reaktyvių dujų aplinkoje kinetikos tyrimas. Kaunas: VDU, 2008.
Birutė Bobrovaitė.
Volframo su anglies priemaišomis dangų, naudojamų termobranduolinės sintezės reaktoriuje, tyrimas. Kaunas: VDU, 2008.
Emmanuel Wirth.
Dinaminio paviršaus barjero įtakos Mg-Ni pagrindo dangų hydrinimo savybėms tyrimas. Kaunas: VDU, 2008.

***

Daugiau informacijos apie klasterio DARNI HIBRIDINĖ ENERGETIKA veiklą galite rasti 2010 m. klasterio veiklos ataskaitoje. 

Additional information