Klaida
  • Įvyko klaida įkeliant kanalų duomenys

Instrumentinės analizės metodų vystymas ir jų taikymas molekulinei biologinių objektų, sintetinių produktų ir aplinkos analizei

Tyrimų kryptys

Pagrindiniai mokslininkų grupės siekiami tikslai yra cheminės analizės metodų kūrimas ir vystymas taikant pažangias technologijas ir tarpdisciplininę kompetenciją, cheminės analizės metodų miniatiūrizavimas ir integravimas, sorbcinių medžiagų sintezė, įvertinimas ir taikymas chromatografijoje, elektrochromatografijoje ir kietafazėje ekstrakcijoje, nanostruktūrinių medžiagų sintezė, charakterizavimas ir panaudojimas analizei.

Mokslininkai atlieka biologinių objektų, aplinkos objektų ir sintetinių produktų analizę, biologinių skysčių tiesioginę analizę, panaudojant integruotus bandinio paruošimo ir mikroanalizės metodus. Klasterio dalyviai tiria vaistinių augalų biotechnologiją ir sudėtį, atlieka augalų antrinių metabolitų analizę, epigenetinius tyrimus, įvertina augalų ekstraktų antioksidacines savybes.

Klasterio nariai

Mokslininkų grupės vadovas doc. habil. dr. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. (VDU Gamtos mokslų fakultetas)
Klasterio tarybos pirmininkė doc. dr. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. (VDU Gamtos mokslų fakultetas)
Klasterio tarybos narė dr. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. (VDU Botanikos sodas)
Klasterio tarybos narys prof. habil. dr. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. (Nicolaus Copernicus University Chemijos fakultetas)
Klasterio tarybos narys prof. dr. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. (KTU Chemijos technologijos fakultetas)
Klasterio tarybos narys prof. habil. dr. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. (LŽŪU Žemės ūkio inžinerijos fakultetas)
dr. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. (VDU Gamtos mokslų fakultetas)
dr. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. (VDU Gamtos mokslų fakultetas)
dr. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. (VDU Gamtos mokslų fakultetas)
dr. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. (VDU Gamtos mokslų fakultetas)

Doktorantai

dokt. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. (VDU Gamtos mokslų fakultetas)
dokt. Žydrūnas Stanius (VDU Gamtos mokslų fakultetas)
dokt. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. (VDU Gamtos mokslų fakultetas)
dokt. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. (VDU Gamtos mokslų fakultetas)
dokt. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. (VDU Gamtos mokslų fakultetas)
dokt Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. (VDU Gamtos mokslų fakultetas)
dokt. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. (VDU Gamtos mokslų fakultetas)

Svarbiausios klasterio dalyvių mokslinės publikacijos

  • Kežutytė T., Kornyšova O., Maruška A., Briedis V. Assay of tolnaftate in human skin samples after in vitro penetration studies using high performance liquid chromatography. Acta Poloniae pharmaceutica. Drug research, 2010. Vol. 67, No. 4. p. 327-334. ISSN 0001-6837. 
  • Kaškonienė V., Venskutonis P. Floral Markers in Honey of Various Botanical and Geographic Origins: A Review. Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety, 2010. Vol. 9, Issue. 6. p. 620-634. ISSN 1541-4337. 
  • Puodžiūnienė G., Janulis V., Ivanauskas L., Barsteigienė Z., Ribokaitė V., Ragažinskienė O. Quantitative HPLC estimation of flavonoids in showy tick trefoil herbs. Pharmaceutical Chemistry Journal, 2009. Vol. 43, No. 5. p. 263-266. ISSN 0091-150X.  Prieiga per internetą: http://www.springerlink.com/content/d7236v517453341x/fulltext.pdf.
  • Maruška A., Proscevičius J., Bimbiraitė-Survilienė K., Kornyšova O., Ragažinskienė O., Ratautaitė V. Comparison of phytochemical composition of medicinal plants by means of chromatographic and related techniques. Procedia Chemistry, 2010. Vol. 2, Issue 1. p. 83-91. ISSN 1876-6196. Prieiga per internetą: <http://dx.doi.org/10.1016/j.proche.2009.12.014>.
  • Maruška A., Stankevičius M., Stanius Ž. Coupling of capillary electrophoresis with reaction detection for the on-line evaluation of radical scavenging activity of analytes. Procedia Chemistry, 2010. Vol. 2, Issue 1. p. 54-58. ISSN 1876-6196.  Prieiga per internetą: <http://dx.doi.org/10.1016/j.proche.2009.12.010>.
  • Stankevičius M., Akuņeca I., Jãkobsone I., Maruška A. Analysis of phenolic compounds and radical scavenging activities of spice plants extracts. Maisto chemija ir technologija, 2010. Vol.44, Nr. 2. p.85-91.
  • Puodžiūnienė G., Janulis V., Ivanauskas L., Barsteigienė Z., Ribokaitė V.,; Ragažinskienė O. Количественная оценка содержания флавоноидов в траве десмодиума канадского методом ВЭЖХ / Г. Пуоджюнене, В. Янулис, Л. Иванаускас, З. Барстейгене, В. Рибокайте, О. Рагажинскене. Химико-фармацевтический журнал. Москва : ООО "Фолиум", 2009. T. 43, No. 5. p. 33-36. ISSN 0023-1134.  Prieiga per internetą: <http://elibrary.ru/item.asp?id=12159833>.

Apgintos daktaro disertacijos klasterio tematika

Vilma Ratautaitė. Ištisinių polimerinių sorbentų, skirtų kapiliarinei chromatografijai, morfologijos reguliavimas. Kaunas: VDU, 2009.
Vilma Kaškonienė.
Skirtingos botaninės kilmės medaus sudėties ypatumai ir savybės. Kaunas: VDU, 2008.
Reda Jarmalavičienė.
Ištisinės ribotai pasiekiamos fazės kapiliarinei chromatografijai. Kaunas: VDU, 2008.

***

Daugiau informacijos apie klasterio INSTRUMENTINĖS ANALIZĖS METODŲ VYSTYMAS IR JŲ TAIKYMAS MOLEKULINEI BIOLOGINIŲOBJEKTŲ, SINTETINIŲ PRODUKTŲ IR APLINKOS ANALIZEI veiklą galite rasti 2010 m. klasterio veiklos ataskaitoje. 

Additional information